AGENDA
15 marca 2023r.

08:30 – 09:00   Rejestracja uczestników, poranna kawa


09:00 - 09:15

Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Konrad Janowski


09:15 - 10:15

Farmaceuta – nowe zadania, obowiązki i wyzwania

Gość specjalny: Mgr. Farmacji Marian Witkowski 

 • Katalog zadań zawodowych farmaceuty w oparciu o ustawę o zawodzie farmaceuty 
 • Czym jest opieka farmaceutyczna 
 • Nowe zasady zarządzania apteką


10:15 - 10:45

Rynek farmaceutyczny w Polsce. Podsumowanie oraz prognoza na 2023 rok

Magdalena  Marciniak

 • Zmiany dla poszczególnych segmentów 
 • Struktura rynku aptecznego. Ile mamy aptek 
 • Jakie zmiany obserwujemy, jakie są przewidywania? 
 • Wyniku rynku farmaceutycznego oraz kluczowe czynniki wzrostu 
 • Trendy i kierunki rozwoju dla rynku aptecznego


10:45 – 11:15 Przerwa


11:15 – 12:00

Zarządzanie asortymentem i cenami w warunkach dynamicznych zmian rynkowych

Roman Szymczak

 • Analizy i badania niezbędne przy podejmowaniu decyzji cenowo asortymentowych 
 • Określenie ważności i potencjału produktu w kategorii 
 • Znaczenie psychologii cen w postrzeganiu produktu przez pacjentów 
 • Klucze komunikacyjne w rekomendacji farmaceutów


12:00 – 12:30 

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez skuteczne wdrażanie zmian w organizacji

Artur Dłubak

 • Zmiana i jej etapy 
 • Strategia i taktyka w organizacji 
 • Innowacja w działaniu


12:30 – 13:00 Przerwa


13:00 – 14:00 

5 x 12 min NOWOŚĆ!

 • Marcin Wysocki – Substytucja w aptece - skala, czynniki, perspektywa farmaceuty i pacjenta 
 • Monika Szudrowicz – Pacjent wersja 2023 
 • Dr Paweł Pawłowski – Zmiany potrzebują Lidera, Lider potrzebuje zmian 
 • Agnieszka Kordacka & Adam Sienkiewicz – Merchandising w aptekach z Image Recognition 
 • Dr Marek Zajic - Jak mierzyć satysfakcję i lojalność pacjenta wobec apteki?


14:00 – 15:00 Lunch


15:00 – 17:00